Prawa aMoR ©

Nikon road show

18 grudnia 2014 Fashion

Nikon road show

Modelki – agencja Malva Models : Karo Produkcja – Nikon road show

Karo / fot. Roman Marszałkowski

Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

 

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

Nikon road show, Modelki – agencja Malva Models : Karo fot. Roman Marszałkowski fotograf retuszer fashion beauty

Karo, Malva Models, retusz + fot. Roman Marszałkowski

 

Related articles